Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Dzielnice Katowic

Katowickie dzielnice bardzo różnią się w swoim charakterze - od drapaczy chmur po wiejskie chaty!

Poznaj dzielnice Katowic

Źródło: Raport UM

Katowice są administracyjnie podzielone na 22 dzielnice, które zgrupowano w pięć grup:

I. Zespół dzielnic śródmiejskich: Śródmieście, Koszutka, Bogucice, Os. Paderewskiego - Muchowiec,
II. Zespół dzielnic północnych: Załęże, Os. Witosa, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec,
III. Zespół dzielnic zachodnich: Ligota-Panewniki, Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Załęska Hałda-Brynów,
IV. Zespół dzielnic wschodnich: Zawodzie, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec,
V. Zespół dzielnic południowych: Murcki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie.

I. Zespół dzielnic śródmiejskich

Dzielnica Katowic

Śródmieście

Zamieszkanie

35 927 osób

Powierzchnia

3,81 km²

Dzielnica leży w części centralnej miasta w dolinie rzeki Rawy oraz na opadającym do niej stoku od strony południa. Dzielnica ma charakter centrum administracyjno-biznesowo-kulturalne zarówno miasta, jak też w wielkim stopniu miast przyległych. Funkcja mieszkaniowa dzielnicy lokuje się w większym stopniu w jej południowej części. Dzielnica bogata jest w wiele wartościowych zabytków architektury secesji, modernizmu, neogotyku oraz klasycyzmu. dzielnica stanowi również wielki węzeł komunikacji publicznej dla dzielnic miasta i miast sąsiednich.  (zdj. PetrusSilesius)

Dzielnica Katowic

Koszutka

Zamieszkanie

12 431 osób

Powierzchnia

1,38 km²

Dzielnica leży w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta i pomimo oddzielenia od niego ruchliwą trasą drogową jest dzielnicą najbardziej zintegrowaną ze Śródmieściem. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy, ale w jej ramach stosunkowo duży udział ma też funkcja usługowa i biurowa. Prawie cała dzielnica zabudowana jest kilkupiętrowymi budynkami wielorodzinnymi. Na uwagę zasługuje wartościowy zespół osiedlowy z okresu socrealizmu oraz pojedyncze przykłady ciekawej architektury modernistycznej.  (zdj. Lestat)

Dzielnica Katowic

Bogucice

Zamieszkanie

16 538 osób

Powierzchnia

2,78 km²

Dzielnica leży w sąsiedztwie centrum miasta, przy granicy z Siemianowicami Śląskimi. Jej obszar rozłożony jest na stosunkowo mocno pofałdowanym terenie. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy, a jej zabudowa składa się ze zwartego zespołu stuletnich budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej w części centralnej, nowszego osiedla mieszkaniowego na obrzeżu oraz innej zabudowy na pozostałym obszarze. W dzielnicy znajduje się zespół zabytkowych zabudowań po kopalni węgla kamiennego, oraz lokalne miejsce pielgrzymkowe.  (zdj. Ewkaa)

Dzielnica Katowic

Osiedle Paderewskiego

Zamieszkanie

12 253 osób

Powierzchnia

7,42 km²

... oraz Muchowiec. Dzielnica leży w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, na skraju ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Charakter dzielnicy nadaje funkcja mieszkaniowa w postaci osiedla wieżowców mieszkalnych, funkcja usługowo-handlowa w postaci zespołu supermarketów oraz funkcja rekreacyjna w postaci Katowickiego Parku Leśnego z zespołem stawów i lotniska sportowego. W dzielnicy znajdują się nowoczesne ośrodki kultury i biznesu.  (zdj. Michał Bulsa)


II. Zespół dzielnic północnych

Dzielnica Katowic

Załęże

Zamieszkanie

11 569 osób

Powierzchnia

3,39 km²

Dzielnica leży w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, przy granicy z Chorzowem. Jest ona rozciągnięta na długim i wąskim pasie terenu pomiędzy rzeka Rawą a linia kolejową wschód-zachód i jednocześnie na głównym historycznym szlaku drogowym z Gliwic do Mysłowic. Charakter dzielnicy nadaje funkcja mieszkaniowo-przemysłowa oraz komunikacyjna. Na jej zabudowę składają w przeważającym stopniu starsze budynki wielorodzinne, często ponad stuletnie o charakterze zabytkowym.  (zdj. MacQtosh)

Dzielnica Katowic

Osiedle Witosa

Zamieszkanie

12 401 osób

Powierzchnia

3,49 km²

Dzielnica leży na terenie Załęskiej Hałdy, granicząc od zachodu z Chorzowem, a od południa z dużym kompleksem leśnym częściowo oddzielonym autostradą A4. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy, a pozostałymi funkcjami są strefy przemysłowe i transportu kolejowego. Na podstawową zabudowę dzielnicy składa się duże osiedle wieżowców mieszkalnych, z niewielką ilością domów jednorodzinnych.  (zdj. MacQtosh)

Dzielnica Katowic

Osiedle Tysiąclecia

Zamieszkanie

23 501 osób

Powierzchnia

1,88 km²

Dzielnica leży przy granicy z Chorzowem na łagodnym stoku opadającego od kompleksu Wojewódzkiego Parku kultury i Rozrywki do doliny rzeki Rawy. ma ona typowo mieszkalny charakter, a jej pozostałe funkcje mają znaczenie towarzyszące. Zabudowa dzielnicy składa się prawie w całości z dużego osiedla kilkunastopiętrowych wieżowców mieszkalnych. Przy osiedlu znajduje się ośrodek wodno-rekreacyjny.  (zdj. Piotrus)

Dzielnica Katowic

Dąb

Zamieszkanie

7 694 osób

Powierzchnia

1,86 km²

Dzielnica leży w sąsiedztwie centrum miasta, przy granicy miasta z Chorzowem i jednocześnie kompleksem Wojewódzkiego Parku kultury i Rozrywki, po północnej stronie rzeki Rawy. Charakter nadaje jej przemysł i zespoły osiedli mieszkaniowych dla robotników wybudowanych w różnych okresach. Przez dzielnicę przebiega droga stanowiąca główną poza autostradą oś kołową wschód-zachód. W dzielnicy znajduje się wiele wartościowych zabytków przemysłu.  (zdj. Jan Mehlich)

Dzielnica Katowic

Wełnowiec-Józefowiec

Zamieszkanie

15 924 osób

Powierzchnia

3,15 km²

Dzielnica leży przy granicy z Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi pomiędzy dużymi terenami przemysłowymi a kompleksem Wojewódzkiego Parku kultury i Rozrywki w Chorzowie. Ma ona charakter mieszkaniowo- przemysłowy. Na zabudowę dzielnicy składa się zabudowa o wysokiej intensywności, głównie w postaci bloków mieszkalnych i starszych kamienic. W ramach dzielnicy wyodrębniamy kolonie mieszkalne: Agnieszka i Alfred.  (zdj. Michał Bulsa)

III. Zespół dzielnic zachodnich

Dzielnica Katowic

Ligota-Panewniki

Zamieszkanie

31 879 osób

Powierzchnia

12,59 km²

Dzielnica leży przy granicy z Rudą Śląską, u zbiegu rzek Ślepotki i Kłodnicy, sąsiadując z terenami leśnymi. Na zabudowę dzielnicy składają się budynki o różnej wysokości i intensywności zabudowy. Dzielnica ma charakter mieszkaniowo-usługowy, ale ważnymi jej funkcjami są również przemysł, transport, rekreacja, nauka oraz znaczące miejsce kultu religijnego. W ramach dzielnicy wyodrębniamy części: Ligota, Kokociniec, Panewniki, Stare Panewniki, Wymysłów i Zadole.  (zdj. Karol Głąb)

Dzielnica Katowic

Brynów-Os. Zgrzebnioka

Zamieszkanie

6 120 osób

Powierzchnia

4,08 km²

Dzielnica leży w sąsiedztwie centrum miasta, wzdłuż ważnej trasy drogowej z centrum Katowic do Mikołowa. Od Śródmieścia oddziela ją pas autostrady. Charakter dzielnicy nadaje funkcja mieszkaniowa w postaci przeważającej zabudowy jednorodzinnej. Pozostałymi funkcjami są rekreacja i sport, handel oraz opieka medyczna. W obszarze dzielnicy znajduje się największy katowicki park miejski.  (zdj. Herr Kriss)

Dzielnica Katowic

Załęska Hałda-Brynów

Zamieszkanie

17 207 osób

Powierzchnia

6,54 km²

Dzielnica leży w sąsiedztwie centrum miasta, wzdłuż ważnej trasy kolejowej z centrum Katowic do Mikołowa przy granicy z Rudą Śląska i dużym kompleksem leśnym. Ma ona charakter przemysłowo-mieszkalny, a wpływa na niego przede wszystkim znajdująca się tutaj kopalnia węgla kamiennego. W dzielnicy znajdują się też obiekty sportowe i szkolnictwa wyższego. Na zabudowę mieszkalną składają się głównie powojenne budynki różnej wysokości, chociaż znajdują się tu też interesujące stuletnie budynki jedno i wielorodzinne.  (zdj. MacQtosh)


IV. Zespół dzielnic wschodnich

Dzielnica Katowic

Zawodzie

Zamieszkanie

13 406 osób

Powierzchnia

4 km²

Dzielnica leży w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, wzdłuż rzeki Rawy, na jednym z głównych szlaków drogowych i kolejowych regionu wschód-zachód. Łączy się ona ze Śródmieściem nieprzerwanym ciągiem kamienic wzdłuż głównej ulicy dzielnicy. W dzielnicy znajduje się wielki węzeł dróg krajowych. Z innych funkcji poza komunikacyjną i mieszkaniowa można wymienić szkolnictwo wyższe, handel i przemysł.  (zdj. Medvi)

Dzielnica Katowic

Dąbrówka Mała

Zamieszkanie

5411 osób

Powierzchnia

3,68 km²

Dzielnica leży przy rzece Brynicy i graniczy z Sosnowcem, Czeladzią, Będzinem i Siemianowicami Śląskimi. Dzielnica ma charakter przemysłowo- mieszkaniowy. Pozostałymi większymi funkcjami są edukacja i handel. W ramach dzielnicy wyodrębniamy kolonie mieszkalne: Czekaj, Norma, Pniaki.  (zdj. Medvi)

Dzielnica Katowic

Szopienice-Burowiec

Zamieszkanie

17 139 osób

Powierzchnia

8,47 km²

Dzielnica leży wzdłuż doliny rzeki Rawy, przy granicy miasta z Sosnowcem. Dzielnica ma w dużym stopniu przemysłowy charakter i wielowiekową przemysłową tradycję. dzielnica posiada duże zespoły ponad stuletnich budynków mieszkalnych i przemysłowych z wieloma o charakterze zabytkowym. W ramach dzielnicy wyodrębniamy kolonie mieszkalne: Bagno, Borki, Burowiec, Morawa, Wilhelmina.  (zdj. PetrusSilesius)

Dzielnica Katowic

Janów-Nikiszowiec

Zamieszkanie

11 496 osób

Powierzchnia

8,65 km²

Dzielnica leży przy granicy z Mysłowicami, sąsiadując z dużym obszarem leśnym. Dzielnica ma przede wszystkim mieszkaniowy charakter z jednym dużym zakładem przemysłowym jakim jest kopalnia węgla kamiennego. W dzielnicy znajduje się duże zabytkowe osiedle robotnicze z początku XX wieku, o skali założenia unikalnej w skali ponadregionalnej.  (zdj. Adik.kato)

Dzielnica Katowic

Giszowiec

Zamieszkanie

18 475 osób

Powierzchnia

12,03 km²

Dzielnica leży przy granicy miasta z Mysłowicami pośrodku dużego obszaru leśnego. Dzielnica ma charakter mieszkaniowy. W jej obszarze znajduje się kopalnia węgla kamiennego. Giszowiec powstał sto lat temu jako kolonia robotnicza wybudowana dla pracowników pobliskiej kopalni. Późniejsza rozbudowa w postaci współczesnego blokowiska, nie zatraciła do końca pierwotnego charakteru kolonii, która ma wielka wartość zabytkową.  (zdj. Przykuta)

V. Zespół dzielnic południowych

Dzielnica Katowic

Murcki

Zamieszkanie

5 796 osób

Powierzchnia

41,53 km²

Dzielnica leży przy granicy miasta z Mysłowicami i Tychami, a od centrum miasta i innych sąsiednich terenów zabudowanych oddziela je szeroki pas otaczających ją terenów leśnych. Dzielnica ma głównie mieszkaniowy charakter. Obok nowszej zabudowy znajdują się tu również obiekty zabytkowe, a także tereny rekreacyjne i przyrodniczo chronione.  (zdj. Lajsikonik)

Dzielnica Katowic

Piotrowice-Ochojec

Zamieszkanie

25 110 osób

Powierzchnia

12,08 km²

Dzielnica leży w południowej części miasta nad rzeką Ślepotką. Ma ona charakter mieszkalno-przemysłowy. Zabudowa dzielnicy jest bardzo różnorodna i składa się zarówno z wielopiętrowych osiedli, jak i domków jednorodzinnych. Poza funkcją mieszkaniową i przemysłową wyróżnia się również edukacja i rekreacja oraz centrum medyczne. W dzielnicy znajduje się też rezerwat florystyczny.  (zdj. Lajsikonik)

Dzielnica Katowic

Zarzecze

Zamieszkanie

1 902 osób

Powierzchnia

5,08 km²

Dzielnica leży przy granicy z Mikołowem na stoku opadającym do rzeki Mlecznej. Ma ona charakter wiejski, z niską zabudową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Obok starszej zabudowy na terenie dzielnicy rozwija się też nowsze budownictwo jednorodzinne nie związane z pracą na roli.  (zdj. Sebastian Chwila)

Dzielnica Katowic

Kostuchna

Zamieszkanie

8 233 osób

Powierzchnia

8,59 km²

Dzielnica leży w przy granicy z Tychami i dużym kompleksem leśnym, na terenie opadającym do Rowu Malownik. Dzielnica ma charakter podmiejski oraz przemysłowy, z głównym zakładem jakim jest kopalnia węgla kamiennego. Przeważająca zabudową jest niskie budownictwo jedno i wielorodzinne z różnych okresów.  (zdj. Michał Bulsa)

Dzielnica Katowic

Podlesie

Zamieszkanie

5 240 osób

Powierzchnia

8,28 km²

Dzielnica leży przy granicy z Mikołowem i Tychami. Ma ona wyraźny charakter podmiejski, w przeważającym stopniu o zabudowie jednorodzinnej, ale również niskiej wielorodzinnej, starszej i nowszej. Poza terenami mieszkaniowymi, dzielnica posiada też tereny rolne i leśne.  (zdj. Karol Brandys)


Mapa historycznych osad Katowic

Oprócz oficjalnego podziału administracyjnego na dzielnice i zespoły dzielnic wskazanego powyżej, silnie ugruntowane jest i w ciągłym użyciu historyczne nazewnictwo wsi, gmin, miast, osiedli i kolonii, z których składają się współczesne Katowice.

Dzielnice Katowic

Źródło: Wikipedia, autor: Vtg
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic