Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Ciekawostki o Katowicach

Historia Katowic sięga dalej niż nadanie praw miejskich i można z niej się dowiedzieć wiele ciekawego!

Czy wiesz, że...

WYOBRAŻENIE GODŁA KATOWIC
(1816)
Na inwentarzu parafii bogucickiej, sporządzonym 26 III 1816 roku, odcisnęli pieczęcie sołtysi miejscowości należących do tej parafii: Bogucic, Katowic, Załęża i Małej Dąbrówki. Na pieczęci sołtysa katowickiego widzimy pierwsze wyobrażenie godła Katowic. Z tego też roku pochodzą dane dające wyobrażenie o liczbie mieszkańców. Podano dokładnie liczby komunikantów (przystępujących do komunii) - i tak: w Bogucicach było ich 325, z Kuźnicy Boguckiej i Brwinowa - 503, Załęża - 247 i Dąbrówki - 162.

PIERWSZA SZKOŁA W KATOWICACH
(1827)
Przed rokiem 1827 dzieci mieszkańców Katowic uczęszczały do szkoły w Bogucicach. W tymże roku zorganizowano pierwszą szkołę w Katowicach - w adaptowanej chałupie, stojącej przy dzisiejszej ulicy Pocztowej. W roku 1856 rozpoczęto zajęcia w nowym budynku, wzniesionym przy ulicy Młyńskiej (mniej więcej tam, gdzie dzisiaj stoi budynek Urzędu Miejskiego - zdjęcie obok). Uczyło się tu 47 dzieci wyznania ewangelickiego, 6 katolickiego i 2 mojżeszowego.


OTWARCIE PIERWSZEGO GIMNAZJUM
(1871)
Otwarte w roku 1871 pierwsze katowickie gimnazjum mieściło się prawdopodobnie w nie zachowanym budynku przy ulicy Młyńskiej. Pierwsze egzaminy maturalne odbyły się w nim w roku 1877. W roku 1874 w pobliżu zbudowano gimnazjum dla dziewcząt - jest to dzisiejsze liceum ogólnokształcące przy ul. 3 Maja. Szkoła z roku 1856 - stała w miejscu gdzie dzisiaj wznosi się budynek Urzędu Miejskiego przy ul Młyńskiej.

KARCZMA W KATOWICACH
(1832)
Karczma na terenie dominialnym, w pobliżu Kuźnicy i stawu hutniczego, tam gdzie stoi dom handlowy "Skarbek" przy zachodniej stronie Rynku, powstała prawdopodobnie przed rokiem 1816. W tymże roku w całej parafii boguckiej mieszkał tylko jeden Żyd - katowicki arendarz. Karczma była budynkiem wielofunkcyjnym, gdyż była tu również gospoda dla przyjezdnych, ze stajnią dla ich koni, browar, gdzie warzono piwo, a mieć też musiała gospodarskie obejście. Upamiętnił ją słownie anonimowy autor, który przybywając do Katowic w roku 1832 widział z oddali "karczmę górującą nad słomą krytymi domkami wiejskimi - podwójnym szczytem i wysokim dachem". Taką ją też przedstawił E. W. Knippel na barwnej litografii.

PIERWSZY POCIĄG W KATOWICACH
(1846)
Duże znaczenie dla rozwoju Katowic miały uwieńczone sukcesem starania Franciszka Wincklera o zmianę projektu przebiegu linii kolejowej. Miała ona pierwotnie ominąć błotnistą dolinę Rawy. Ostatni fragment budowanej od roku 1843 linii wiodącej od Wrocławia ku wschodowi - odcinek Świętochłowice - Mysłowice, z przystankiem "Katowice" otwarto uroczyście 3 października 1846 roku. W roku następnym oddany został odcinek Mysłowice Słupna łączący sieć górnośląską z linią Szczakowa - Trzebinia - Kraków. Otwierały się nowe rynki zbytu dla śląskich produktów, co z kolei wpływało na intensyfikację produkcji i wzrost liczby mieszkańców, zasilanych napływem ludności wiejskiej z Małopolski i Żydów z innych części Śląska. W roku 1859 poprowadzono przez Szopienice i Sosnowiec połączenie z Koleją Warszawsko-Wiedeńską. Katowice stały się najważniejszą stacją węzłową we wschodniej części Górnego Śląska.

PIERWSZY HOTEL W KATOWICACH
(1848)
W roku 1848 otwarty został w Katowicach pierwszy hotel. Stał on przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej, zajmując część terenu, gdzie znajduje się obecnie Dom Handlowy "Zenit". Utrwalił się w pamięci mieszkańców jako Hotel Welta (od nazwiska kolejnego właściciela). Dla wielu przyjezdnych ten właśnie hotel był oznaką miejskości Katowic, które formalnie stać się miały miastem dopiero za kilkanaście lat. W roku 1850 wystąpił tu ze swoją orkiestrą "Król Walca" - Johann Strauss.

PIERWSZY WODOCIĄG W KATOWICACH
(1887)
Pierwszy wodociąg miał sieć rur o długości blisko 13 kilometrów. Woda pochodziła z kopalni "Kleofas", gdzie w szybie głównym odkryto żyłę wodną, skąd pompowana była do zbiornika o pojemności 1000 m2 na wzgórzu Beaty (najwyższy punkt w obecnym Parku Kościuszki). Po 10 latach wodę zaczęto sprowadzać do Katowic z zatopionej kopalni "Rozalia" w Dąbrówce.

OŚWIETLENIE GAZOWE
(1892)
W roku 1892 istniała już w Katowicach gazownia, która dostarczała gazu do latarń oświetlających ulice.

TRAMWAJE KONNE
(1892)
Pierwszą linię tramwajów konnych zbudowano w roku 1892. Elektryfikację linii tramwajowych rozpoczęto w roku 1898. 30 grudnia 1896 roku uruchomiono dwa połączenia tramwajowe przebiegające przez Katowice, a mianowicie między Katowicami a Siemianowicami Śląskimi przez Alfred oraz między Katowicami a Królewską Hutą przez Dąb. Najprawdopodobniej w 1897 roku powstała linia z Królewskiej Huty przez Chorzów, Węzłowiec do Alfredu.

PIERWSZY SZTUCZNY TOR ŁYŻWIARSKI
(1930)
Przy ulicy Bankowej, 7 grudnia 1930 rok otwarto pierwszy w Polsce Sztuczny Tor Łyżwiarski TORKAT. Imponujący, na owe czasy, obiekt zrealizowano w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Śląsk stał się "pionierem sportów zimowych". Na torze odbywały się ogólnokrajowe imprezy sportowe, jak mistrzostwa Polski w jeździe figurowej i hokeju.

NAGRODA NOBLA DLA KATOWICZANKI
(1963)
Maria Göppert-Mayer, urodzona w Katowicach w roku 1906, jest drugą kobietą w historii wyróżnioną nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Pierwszą była Maria Skłodowska-Curie, nagrodzona w roku 1903. M. Göppert-Mayer mieszkała od roku 1930 w USA. W okresie wojny pracowała w słynnym SAM (Substitute Alloy Materials) Laboratories na Uniwersytecie Columbia, gdzie skupiło się grono najwybitniejszych fizyków zajmujących się energią nuklearną. W roku 1955, wspólnie z prof. Hansem D. Jensenem, współlaureatem nagrody Nobla, opublikowała fundamentalną pracę "Theory of Nuclear Shell Structure".Zobacz jak wyglądają Katowice na teledyskach!

Muzeum Historii Katowic Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic