Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Praca w Katowicach

Oferty pracy w Katowicach

Pracuj w Katowicach!

Katowice, stolica województwa śląskiego i siedziba Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest coraz atrakcyjniejszym miejscem pracy dla osób w każdym wieku i z różnym doświadczeniem. Poza rodzimymi firmami, mieszczącymi tu swoje siedziby i miejsce produkcji, w Katowicach lokuje swoje oddziały coraz więcej specjalistycznych przedsiębiorstw z różnych branż.

Katowice są miastem wyrosłym z rozwoju śląskiego przemysłu - hutnictwa i górnictwa. Z czasem stały się też ważnym węzłem komunikacyjnym i stolicą administracyjną. Obecnie w katowicach nie dominuje już, jak przed laty, przemysł ciężki, a pracę można tu znaleźć w każdej niemal dziedzinie - od drobnych usług, poprzez produkcję, kulturę, sztukę i zarządzanie, po skomplikowane rozwiązania IT.

Wybierz temat:
→  Jak przebiega rekrutacja przez agencję pracy w Katowicach?

Lista największych pracodawców w Katowicach


Poniższa lista jest aktualizowana na bieżąco. Dodatkową potrzebę zmian (nowe dane) można zgłosić Redakcji.

W przypadku zainteresowania pracą w całej Metropolii GZM informację o bieżącej rekrutacji do jednostek GZM można znaleźć w Internecie w Informatorze Metropolii, a ogólne informacje dotyczące pracy w Metropolii w poradniku kariery.10 największych firm z Katowic


Polska Grupa Górnicza S.A.

Największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE, posiadające 15 kopalni i 4 zakłady, a zatrudniające ok. 43 tysiące pracowników.


Tauron Polska Energia S.A.

Producent i sprzedawca energii, jeden z największych w Polsce podmiotów gospodarczych z kapitałem własnym ok. 16 miliardów zł, zatrudniającym ok. 25 tysięcy pracowników.


ING Bank Śląski S.A.

Jeden z czołowych banków uniwersalnych w Polsce, świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, zatrudniający ok. 8000 osób.


Węglokoks S.A.

Przedsiębiorstwo z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego, największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, zatrudnia ok. 6000 pracowników.


Famur S.A.

Producent maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i głębinowego oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, na potrzeby kolei, zatrudnia ok. 5000 osób.


Farmacol S.A.

Czołowy dystrybutor środków farmaceutycznych w Polsce, udostępnia leki i preparaty lecznicze dla aptek oraz pacjentów, zatrudnia ok. 4500 pracowników.


Elektrobudowa S.A.

Przedsiębiorstwo dostarczające rozwiązania technologiczne w obszarze przemysłowym i elektroenergetycznym, zatrudnia ok. 2000 pracowników.


Star-Typ Sport Sp. z o.o.

Największa polska firma bukmacherska, przyjmująca zakłady na wyniki wydarzeń sportowych oraz społeczno-politycznych, zatrudniająca ok. 1500 osób.


JAS-FBG S.A.

Wiodący operator logistyczny w Polsce, organizujący magazynowanie oraz transport drogą lądową, morską i powietrzną, a także odprawę celną, zatrudnia ok. 1000 pracowników.


KAMSOFT S.A.

Firma dostarczająca oprogramowanie dla sektora medycyny i farmacji oraz projektująca i monitorująca procesy biznesowe w ochronie zdrowia, zatrudnia ok. 800 osób.


Oddziały firm w Katowicach


Rockwell Automation

Wiodący globalny dostawca rozwiązań dla przemysłu w zakresie techniki napędowej, sterowania, a także oprogramowania.


Sii Polska

Przedsiebiorstwo, będące oddziałem międzynarodowej firmy świadczącej usługi w zakresie IT i nowoczesnych technologii inżynierskich.


Unilever Polska

Firma globalnego producenta artykułów żywnościowych i środków czystości z centrum usług finansowo-logistycznych w Katowicach.


Fujitsu Polska

Oddział japońskiej korporacji specjalizującej się w półprzewodnikach i komputerach, z polskim działem Global Delivery Center w Katowicach


Capgemini Polska

Oddział francuskiego przedsiębiorstwa świadczącego zintegrowane usługi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu.


Ciekawostki o zatrudnieniu

Kim jest pracodawca

Pracodawca w ujęciu formalnoprawnym, a także potocznym to osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników. Spółka cywilna może być pracodawcą. Za pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną czynności z zakresu prawa pracy działania w sferze prawa pracy podejmuje wyznaczona osoba bądź jej organ. Według przeprowadzonych w roku 2011 badań dotyczących stażu pracy okazało się, że statystyczny Polak przepracował u jednego pracodawcy średnio 12 lat.


Kim jest pracownik

W prawie polskim pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w Kodeksie pracy. Oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym ustawodawca zdefiniował pojęcie pracownika poprzez wskazanie aktów kreujących stosunek pracy, a także zespół cech, które warunkują istnienie stosunku pracy. Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy, zatem nie może nim być osoba, która świadczy pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, na przykład na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej (nienazwanej). Wykonywanie pracy w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy może jednak zostać uznane za stosunek pracowniczy, nawet jeśli strony stosunku zawarły umowę o innej nazwie. Pracownikiem w rozumieniu prawa pracy może być osoba pełnoletnia, a pod pewnymi warunkami także osoba młodociana,


Czym jest bezrobocie

Ciemną stroną rynku pracy jest powstawanie zjawiska bezrobocia. Pracodawcy nie chcą ponosić kosztów utrzymania gorszych pracowników, kiedy mogą zatrudnić lepszych albo zastąpić ich nowoczesną technologią zwiększającą wydajność pracy. Restrykcyjne prawo pracy zmniejsza mobilność pracowników, co powoduje, że okres poszukiwania pracy jest dłuższy. Naturalne dla wolnego rynku okresy recesji prowadzą do szybkiego wzrostu bezrobocia w krótkim okresie.

  Uzupelnij listę →

 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic