Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowicka Karta Mieszkańca

Informacje o Katowickiej Karcie Mieszkańca

Czym jest Katowicka Karta Mieszkańca?

Miejski program pod nazwą „Katowicka Karta Mieszkańca" jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta Katowice, który upoważnia użytkownika Karty do zniżek na wiele usług na terenie miasta.

Program będzie realizowany w takich obszarach jak kultura, sport i rekreacja, turystyka i wypoczynek, oświata i wychowanie, zdrowie i pomoc społeczna, handel i usługi, a także opłat parkingowych.

Program ma na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, poprawę warunków i jakości ich życia poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocję Katowic jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się oraz zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza miasta do meldowania się w Katowicach i płacenia tu podatków, a tym samym ma przyczyniać się do rozwoju miasta.

Katowicka Karta Mieszkańca

Kto może ubiegać się o Kartę Mieszkańca?

Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),

2. osoby zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy poniżej 26 roku życia,

3. osoby zameldowane w Katowicach na pobyt czasowy powyżej 26 roku życia, jeśli rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych,

4. osoby niezameldowane, jeśli rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę jeżeli choć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),

5. osoby przebywające w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,

6. osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice,

7. studentci uczelni zameldowani w Katowicach na pobyt czasowy.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?

Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (tzw. m-Karta) lub stronę internetową, przypisać do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna), lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej). Poniżej opisujemy, w jaki sposób można uzyskać kartę w każdy z opisanych sposobów. Można używać wszystkich trzech form karty jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.

Wersja plastikowa – aby ją otrzymać, należy udać się do Urzędu Miasta Katowice – ddo Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1. Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny na tej stronie.

Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna) – osoby zameldowane na stałe w Katowicach mogą zażyczyć sobie „zakodowania" Katowickiej Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest na tej stronie). Osoby nieposiadające stałego meldunku, ale odprowadzające podatek w Katowicach – by przypisać KKM do karty płatniczej, muszą udać się do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1.

Aplikacja mobilna (Katowicka Karta Mieszkańca) – to najwygodniejszy i najszybszy sposób na pozyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach, taką kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, bez wychodzenia z domu! System automatycznie po wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie – od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca.

Aby uzyskać kartę w ten sposób, należy pobrać bezpłatną aplikację z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możliwość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp.

W App Store szukamy aplikacji pod nazwą Katowicka Karta Mieszkańca, jest ona już dostępna. W ciągu najbliższych kilku godzin pod tą samą nazwą pojawi się także aplikacja w Google Play. Ponadto zarejestrować można się za pomocą przeglądarki internetowej na tej stronie.

W przypadku braku zameldowania w Katowicach, ale odprowadzania w mieście podatku, poza opisaną powyżej czynnością koniecznym jest przy składaniu wniosku okazanie do wglądu: pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni - poświadczonej przez I lub II Urząd Skarbowy w Katowicach lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy o odprowadzaniu podatku w Katowicach, lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).

Jakie benefity zapewnia KKM:

  • 60% zniżki na wizytę w kompleksach basenowych w Brynowie, Burowcu i Zadolu oraz 50 % zniżki na kąpieliska Bugla i Rolna oraz siłowni MOSIR.

  • Tańsze bilety na imprezy współorganizowane przez miasto (50% na imprezy własne Katowice Miasto Ogrodów oraz 20% na imprezy zewnętrznych organizatorów, jak np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival)

  • 50% zniżki na ofertę kulturalną - m. in.: Muzeum Historii Katowic, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum" czy Galeria Sztuki Współczesnej BWA

Jakie są plany:

  • Od 2021 roku do projektu KKM dołączą partnerzy komercyjni i instytucjonalni (np. restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy), którzy zaproponują ulgi na swoje produkty i usługi

  • Zniżki na parkowanie w wybranych punktach w mieście

  • Karta pełnić będzie także funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – za jej pomocą będzie można wypożyczać książki


  Obiekty sportowe w Katowicach →

 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic