Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowice przystępują do prac nad Planem ogólnym

2024-01-26

We wrześniu ubiegłego roku nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do przyjęcia Planu ogólnego. To nowe narzędzie planistyczne, które zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. Przepisy wykonawcze dotyczące tworzenia Planu znalazły się w stosownym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, które weszło w życie 23 grudnia 2023 r. Dzisiaj, tj. 25 stycznia br. na wniosek prezydenta Katowic Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Katowice.

- Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na stworzenie tego kluczowego dla miasta dokumentu przepisy dają nam czas do końca 2025 roku. Z perspektywy przeprowadzenia całej procedury planistycznej czasu jest niewiele, gdyż konieczne jest przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych, dlatego już teraz przystępujemy do prac – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z wymogami ustawy granice przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego obejmują obszar całego miasta. Dokument będzie określał podział obszaru gminy na strefy planistyczne oraz wskazywał gminne standardy urbanistyczne.

- Plan zostanie opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z grudnia 2023 r. również w zakresie terminów wynikających z powyższych przepisów – mówi Agnieszka Czapelka, kierownik referatu projektowania planistycznego w wydziale planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Katowice.

- Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu tych prac. Jednym z pierwszych etapów będzie zbieranie wniosków do planu. O terminach i sposobie ich zbierania będziemy informować w kolejnym miesiącu, jednak już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem tego dokumentu – dodaje kierownik.

Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jako dokument, będzie stanowił akt prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie Planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Wielkie GRZMOTY
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic