Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Katowice pod śniegiem. Jest bajkowo, ale też groźnie

2023-12-04

Do miasta zawitała wyjątkowo piękna zima. Od kilku dni trwają opady śniegu, które wyglądają zjawiskowo, ale też niosa za sobą wiele problemów i niebezpieczeństw. Urzędnicy apelują o systematyczne odśnieżanie dachów.

W związku z pismem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, poniżej zamieszczamy informację o obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zwłaszcza w sezonie zimowym.

Zważywszy na prognozy przewidujące występowanie w najbliższym czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania z dachów budynków nadmiaru śniegu oraz sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne (...) w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu do czynności tych zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowalnych.

W przypadku znacznego nagromadzenia śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, bądź mienia, a także stateczności konstrukcji, osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu powinny podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zagrożenia. Usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

W myśl zapisów Prawa budowlanego (art. 91a) niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować sankcjami karnymi - grzywną lub karze ograniczenia wolności do jednego roku.

Poniżej zamieszczamy adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych:

Komunikat Nadzoru Budowlanego →

Spacer po zasypanych śniegiem uliczkach Bogucic:  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Maciol
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic