Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Żłobki miejskie będą przyjaźniejsze dzieciom i rodzicom

2023-01-17

Katowickie żłobki zaczęły korzystać z aplikacji LiveKid, która umożliwia efektywną komunikację z rodzicami. Za jej pośrednictwem rodzice są na bieżąco informowani jak dziecku mija dzień w żłobku, a w najbliższej przyszłości będą również mogli skorzystać z modułu obliczającego opłaty za pobyt dziecka.

- Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach, których jest już blisko tysiąc. Nasze żłobki zapewniają opiekę i rozwój maluchów. Każdy z trzynastu oddziałów ma własny, ogrodzony plac zabaw, dzięki czemu realizowany dla dzieci program jest atrakcyjny, a także kuchnię, co sprawia, że maluchy otrzymują posiłki spełniające aktualne zalecenia dietetyków. Placówki są na bieżąco remontowane i doposażane, a teraz pojawiła się w nich także nowinka technologiczna – aplikacja za pośrednictwem której rodzice mogą sprawdzić jak dziecko spędziło czas w żłobku, czy zjadło poszczególne posiłki oraz czy skorzystało z drzemki poobiedniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W katowickim żłobku miejskim realizowany jest projekt mający na celu zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy, finansowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF.

- Pierwsze 1000 dni życia to niezwykle ważny czas dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego każdego dziecka. Dlatego wsparcie najmłodszych w tym wieku jest jednym z ważnych aspektów działań UNICEF w Polsce i na świecie - mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Cieszymy się, że możemy wesprzeć Katowice w inwestowaniu w potencjał swoich najmłodszych mieszkańców. Ta inicjatywa ukształtuje ich życie. Dzięki naszemu owocnemu partnerstwu, ze wsparcia skorzystają dzieci ze wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach – dodaje.

Jednym z filarów projektu jest prowadzenie na terenie wszystkich oddziałów zajęć grupowych przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga, arteterapeutę, muzykoterapeutę oraz z zakresu integracji sensorycznej), które będą wspierały wszechstronny rozwój wszystkich dzieci oraz wpłyną na integrację w grupach. Zajęcia będą się odbywały do końca roku. Ponadto dla wszystkich rodziców dzieci objętych opieką w Żłobku Miejskim w Katowicach, w oparciu o rozbudowane sieci Wi-Fi i zakupiony sprzęt komputerowy, wdrożono LiveKid- aplikację umożliwiającą efektywną komunikację z rodzicami – również w języku ukraińskim. Projekt obejmuje także cykl szkoleń dla pracowników, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie udzielania wsparcia dzieciom objętych opieką żłobkową oraz wiele warsztatów, spotkań z rodzicami na terenie wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, mających na celu w szczególności integrację rodzin polskich i ukraińskich.

W ramach projektu zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw oraz utworzono dwie sale doświadczania świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), z których mogą korzystać wszystkie dzieci w ramach integracji, a także uruchomiono 32 dodatkowe miejsca opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich. W Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A utworzono także gabinet, w którym prowadzone są indywidualne konsultacje przez psychologa i logopedę.

By najmłodsze z dzieci mogły spędzać czas w jeszcze bardziej bezpiecznych warunkach w trzech katowickich żłobkach przeprowadzono prace związane z dostosowaniem do najnowszych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa. To placówki przy ulicy Ciesielskiej 1, Bytomskiej 8A, Ordona 3A. Trwają jeszcze odbiory przy ulicy Zadole 24A.

- Celem prac było podniesienie bezpieczeństwa zarówno podopiecznych, jak i pracowników tych placówek, poprzez dostosowania budynków do obowiązujących przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej. By osiągnąć ten cel zamontowano klapy oddymiające, wykonano oświetlenie awaryjne i system sterowania oddymianiem, zamontowano autonomiczne czujki dymu i wymieniono hydranty. Pracy obejmowały także wydzielenie stref pożarowych w budynku, wymianę izolacji na ścianach oddzielenia pożarowego, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych i przepustów instalacyjnych, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę okładzin podłogowych. Łączna wartość zakończonych inwestycji w trzech placówkach to około 4,5 mln zł brutto - mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Do listy zmodernizowanych żłobków jeszcze w tym roku dołączą kolejne. Dobiegają końca prace projektowe dotyczące 3 placówek - przy ul. Szeptyckiego, Ligonia oraz Tysiąclecia. W skład prac wchodzą między innymi: inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjna, budowlana i instalacyjna, ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz aktualizacje dokumentacji projektowej. Po sfinalizowaniu tych zadań ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane, a żłobki powinny być gotowe w drugim półroczu.

Przypomnijmy, że na terenie miasta Katowice funkcjonuje jeden żłobek miejski z 13 oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Dysponuje on łącznie 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dodatkowymi 32 miejscami dla dzieci ukraińskich.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube SILESIA FLESZ TVS
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic