Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Jak zmienić przestrzeń nad Rawą? Porozmawiajmy

2022-11-10

W październiku w kampusie Uniwersytetu Śląskiego w pobliżu Rawy stworzono prototyp miejsca zielonego i bezpiecznego. Chcąc zaproponować przestrzeń przyjazną jej użytkownikom wprowadzono rozwiązania tymczasowe – meble miejskie, stoły piknikowe i donice z roślinnością, by zademonstrować, że skuteczna przemiana tej przestrzeni jest możliwa.

W dotychczasowych pracach ważne było dla nas, by powstający projekt stał się symbolicznym rozszerzeniem doliny Rawy. Chcieliśmy pokazać, że jej najbliższe otoczenie jest zielonym kręgosłupem kampusu, którego żebrami są ulice i place akademickie związane z siedzibami katowickich Uczelni.

Dalszy krok to niezwykle ważny element procesu projektowego – zaangażowanie użytkowników przestrzeni w dyskusję o kierunkach jej rozwoju.

Od 12 listopada chcemy wsłuchać się w głosy tych, którzy już teraz odwiedzają to miejsce lub mogą odwiedzać w przyszłości, gdy zmieni ono swoją funkcję i zagospodarowanie. Na terenie kampusu UŚ będziemy spotykać się z przebywającym tam na co dzień ludźmi, by rozmawiać o wizji przemiany terenów nad Rawą oraz budowy Zielonej Strefy Nauki.

Wywiady realizowane od 12 do 17 listopada będą prowadzone przez osoby związane z Metropolitalną Szkołą Prototypowania. Zależy nam na znalezieniu kolejnych impulsów do planowania przekształceń. Chcemy wspólnie z ludźmi korzystającymi z tego obszaru zastanowić się, przez kogo i w jaki sposób ten teren powinien być wykorzystywany, a także co musi się nad Rawą zmienić.

Zebrane informacje zaprezentujemy w formie rekomendacji, które zostaną wykorzystane podczas planowania trwałej zmiany przestrzeni Zielonej Strefy Nauki.

Proces został przygotowany i zrealizowany przez Konsorcjum Akademickie Katowice Miasto Nauki we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz Miastem Katowice

Rawa - najdziwniejsza rzeka świata:

Harmonogram spotkań – prototypowanie:

12 listopada

Spacer historyczno-konsultacyjny z udziałem ekspertów – mieszkańcy

11.00–13.00 – spotkanie w auli rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12)


14 listopada

Spotkanie „Metropolia, która inspiruje” (aula rektoratu UŚ, ul. Bankowa 12)

10.00–12.00 – Metropolitalna Szkoła Prototypowania
12.00–12.30 – przerwa
12.30–14.00 – spotkanie dot. projektów realizowanych przez GZM

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wybrane projekty realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Mogą się one stać inspiracją dla studentów m.in. przy szukaniu źródeł informacji koniecznych do nauki lub prac dyplomowych, a także dla pracowników naukowych m.in. w ramach prowadzonych zajęć czy poszukiwaniu inspiracji dla przyszłych prac dyplomowych swoich studentów.


17 listopada

Spacer historyczno-konsultacyjny z udziałem ekspertów – studenci

11.00–13.00 – początek wydarzenia w sali konferencyjnej CINiBA (ul. Bankowa 11a)

Spotkania będą miały charakter otwarty.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Widzę to tak
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic