Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

„Wakacyjna szkoła języka polskiego dla Ukraińców”

2022-07-12

Szkoła to bezpłatny kurs językowy przeznaczony dla uchodźców wojennych z Ukrainy zamieszkujących obecnie Katowice. Zajęcia będą odbywały się w Pałacu Młodzieży od 18 lipca do 26 sierpnia.

- Zdajemy sobie sprawę z tego jak duży problem w codziennym funkcjonowaniu może stanowić bariera językowa, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie wakacyjnego kursu języka polskiego. Udział w zajęciach sprawi, że łatwiej będzie integrować się z mieszkańcami miasta czy znaleźć pracę. Dodatkowo będzie też możliwością na poznanie nowych osób, dlatego zachęcam do zapisywania się na zajęcia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Uczestnicy podzieleni zostaną na kilka grup wiekowych:

A1 – grupa dziecięca - 8 - 13 lat (poniedziałki i środy: 13:00 – 15:15)
B1 – grupa młodzieżowa - 14 - 19 lat (poniedziałki i środy: 15:30 – 17:45)
C1 – grupa dla dorosłych (wtorki i czwartki: 13:00 – 15:15)
C2 – grupa dla dorosłych (wtorki i czwartki: 15:30 – 17:45)
C3 – grupa dla dorosłych (poniedziałki i czwartki: 15:30 – 17:45)

Zajęcia zakończą się przyznaniem certyfikatu, przy czym, aby go otrzymać konieczne jest minimum 80% frekwencji na zajęciach. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zostały zakwalifikowane otrzymają zwrotną informację telefonicznie lub mailowo. Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz dostępny pod adresem https://forms.office.com/r/Y3Ym1CkSKn. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem UA@pm.katowice.pl lub pod numerem telefonu 661 365 365 od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 –20:00. Kurs finansowany jest z środków Taipei Representative Office in Poland.

Katowice dla Ukrainy

Katowice cały czas podejmują działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na bieżąco wydawane są im numery PESEL, chociaż liczba przyjmowanych wniosków zdecydowanie spadła w porównaniu do pierwszych tygodni po tym jak weszła w życie specustawa. Obecnie nadawanych jest ok. 30 numerów PESEL dziennie. W sumie od 16 marca w Katowicach nadano 12 298 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Punkt przyjmowania wniosków działa przy ul. Pocztowej 5, dlatego Karta Dużej Rodziny i Katowicka Karta Mieszkańca wydawane są w Biurze Obsługi Mieszkańców.

W dalszym ciągu funkcjonuje punkt powitalny przy ul. Sądowej. Od momentu otwarcia tego miejsca pomocy udzielono tam 23 496 osobom. W budynku Międzynarodowego Dworca Autobusowego w Katowicach można otrzymać niezbędną pomoc – pakiet informacji, środki higieny osobistej, ciepły posiłek i ciepłe napoje. W punkcie tym pomoc otrzymuje około 200 osób dziennie – przede wszystkim to kobiety z dziećmi.

Koncert wdzięczności Ukraińców dla Katowic:

Do kwater prywatnych relokowano ok. 714 osób. Ponad 1 300 osób przebywa w miejscach przygotowanych we współpracy z miastem. W dalszym ciągu MOPS zapewnia wsparcie w postaci bonów żywnościowych w Akademiku Polonia oraz w obiekcie przy ul. Pukowca 15. Z takiej formy korzysta zdecydowana większość uprawnionych do tego osób. Wciąż działa punkt przy ul. Młyńskiej 2c, gdzie dostępna jest odzież i produkty suche. Pomoc udzielana jest także w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców przy ul. Młyńskiej 5, prowadzonym przez Fundację In Corpore.

Katowickie przedszkola i szkoły nadal podejmują liczne działania integracyjne i pomocowe. Uczniowie szkół mogą uczestniczyć w akcji „Lato w mieście". W jej organizację włączyły się m.in. katowickie szkoły, ośrodki sportowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, biblioteki, galerie, Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOSiR, kluby sportowe i parafie współpracujące z miastem Katowice. To zajęcia sportowe, artystyczne, gry i zabawy, warsztaty, itp. Duża część zajęć jest bezpłatna.

Wszystkie dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, w wieku przedszkolnym mogą uczęszczać do samorządowych przedszkoli w Katowicach. W trzech przedszkolach uruchomiono oddziały przedszkolne przeznaczone dla dzieci ukraińskich, w pozostałych przedszkolach dzieci włączane są do grup. Dzieci mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez miasto Katowice. W razie potrzeby poradnie zapewniają udział tłumacza w procesie diagnozy. Do 28 czerwca z oferty miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych korzystało 596 wychowanków. Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz koniecznością ucieczki wraz z dziećmi z własnych domów i własnej ojczyzny, miasto Katowice dofinansuje pobyt ukraińskich dzieci w żłobkach niepublicznych. Osoby mieszkające w Katowicach mogą starać się o przyjęcie dziecka do żłobka niepublicznego dofinansowywanego z budżetu miasta Katowice w wysokości 600 zł miesięcznie. Z takiego dofinansowania korzysta 11 dzieci, które objęte są opieką przez niepubliczne żłobki.

W Katowicach zostały złożone 3333 wnioski o przyznanie świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, z czego 2993 zostało rozpatrzonych, natomiast świadczenie z 2028 wniosków zostało wypłacone.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic