Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

W tym roku Katowic zima ma nie zaskoczyć

2021-11-22

Tak przynajmniej deklarują miejscy urzędnicy. W magazynach należących do miasta zabezpieczono 500 ton piasku i aż 5700 ton soli. W czasie opadów śniegu pod czas tej zimy na drogi ma wyjechać 75 specjalistycznych pojazdów.

Szacunkowy koszt katowickiej Akcji Zima w tym sezonie to ok. 10 mln zł. Sama akcja potrwa do 31 marca 2022 roku, jednak sprzęt pozostanie w gotowości na wypadek wystąpienia opadów śniegu również w kwietniu.

– O to, by drogi w Katowicach były przejezdne, a chodniki w centrum miasta odśnieżone dba blisko setka pracowników. Dodatnie temperatury i brak opadów śniegu od początku listopada nie oznaczają, braku działań i czekania na nadejście zimy. Brygady oddelegowane do Akcji Zima zajmują się w tym czasie m.in. zamiataniem ulic, wywozem liści i innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem czystości w mieście – mówi Czesław Kopiec, kierownik Wydziału Oczyszczania katowickiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Dyspozytorzy Centralnej Dyspozytorni śledzą prognozy pogody, monitorują warunki atmosferyczne i drogowe przy użyciu kamer oraz stacji meteo, a także podejmują bieżące interwencje zgłaszane przez inne służby, w tym Straż Miejską oraz samych katowiczan. Wyzwanie stwarzają zawsze opady występujące w godzinach porannego lub popołudniowego szczytu, czyli w godzinach, kiedy katowiczanie najczęściej jadą do pracy lub z niej wracają. Jeśli temperatury są dodatnie i nie ma opadów śniegu, to na ulice wyjeżdżają zamiatarki, które na bieżąco sprzątają miasto.

Koordynacją prac w ramach Akcji Zima zajmuje się Centralna Dyspozytornia Zimowego Utrzymania Dróg w MPGK, która pracuje 24 godziny na dobę przez cały tydzień. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania warunków atmosferycznych powodujących gołoledź w pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, centrum i drogi krajowe przebiegające przez miasto, a dopiero po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Cały obszar Katowic z jezdniami, parkingami i zatokami autobusowymi został podzielony na rejony w czterech kategoriach i standardach utrzymania zimowego. W sumie to ponad 724 kilometry dróg, co sprawia, że służby odśnieżając drogi zimą pokonują w sezonie nawet 140 tysięcy kilometrów, to więcej niż trzykrotność obwodu kuli ziemskiej. Obsługiwane są też Centra Przesiadkowe i Międzynarodowy Dworzec Autobusowy.

W Akcję Zima zaangażowane są również inne miejskie jednostki: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czy Katowickie Cmentarze Komunalne.

– W zapasie MZUM znajduje się 200 ton piasku i 200 ton grysu bazaltowego z opcją natychmiastowego uzupełnienia w wypadku wykorzystania. Dodatkowo mamy podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, która odpowiada za prawidłowe utrzymanie przystanków i węzłów przesiadkowych – informuje Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Katowicka Straż Miejska w ramach Akcji Zima przekazuje informacje o istniejących zagrożeniach na terenie miasta do wszystkich odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie podmiotów. Dodatkowo kontroluje realizację wydawanych zaleceń oraz na bieżąco kontroluje stan nawierzchni jezdni i chodników. Ważnym elementem Akcji Zima jest także praca Zakładu Zieleni Miejskiej, który dba o tereny zielone także zimą. Jednostka odśnieża bądź posypuje piaskiem ścieżki w najpopularniejszych katowickich parkach, dzięki czemu magiczne zimowe spacery w tych miejscach są bezpieczne.

Kierowco, przygotuj swój pojazd na zimę!

W najbliższych dniach spodziewane są spadki temperatur. Prosimy kierowców o wymianę opon na „zimowe", zachowanie ostrożności i cierpliwość, zwłaszcza na wiaduktach, mostach i remontowanych odcinkach dróg.

W związku ze zmianą aury przypominamy również o możliwości oddania wysłużonego ogumienia do warsztatów, zakładów wulkanizacyjnych czy punktów zbiórki odpadów – pozostawienie zużytych opon w tych miejscach gwarantuje, że zostaną one wykorzystane ponownie w procesie recyklingu z korzyścią dla środowiska.

– Zbiórka zużytych opon w wyspecjalizowanych punktach jest szczególnie istotna dla środowiska naturalnego, dla którego ten rodzaj odpadów jest bardzo szkodliwy – mówi Krzysztof Król, Kierownik Działu Transportu MPGK Katowice.

Na terenie Katowic funkcjonują obecnie cztery punkty (przy ul. Milowickiej 7A, ul. Obroki 140, ul. Zaopusta 70, ul. Bankowej 10), do których można przekazać odpady wytwarzane nieregularnie w gospodarstwach domowych, w tym także opony samochodów osobowych. W ramach opłaty śmieciowej mieszkańcy Katowic mają możliwość bezpłatnego oddania zużytych opon (rocznie maks. 4 szt. opon samochodów osobowych).

Właściciele posesji i administratorzy

Właścicieli posesji oraz administratorów/zarządców budynków prosimy o dbanie o stan nawierzchni przylegających do ich nieruchomości chodników i odgarnianie śniegu w miejsca nieutrudniające ruchu lub przy krawędzi jezdni.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube offpistemind
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic