Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Wyniki VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

2021-09-22

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 119 projektów. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Podlesiu (900 tys. zł). Drugie miejsce zajęła rewitalizacja stawu Kozubek i utworzenie wokół niego zielonej strefy wypoczynku. Staw znajduje się przy ul. Obroki, na terenie po byłej kopalni „Kleofas" (1,8 mln zł).

Trzecie miejsce zajęło zadanie dotyczące Modernizacji boisk sportowych dla mieszkańców Katowic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 54 (7 392 głosy), jednak wartość tego zadnia, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości dwóch pierwszych zadań. Dlatego zgodnie z Regulaminem BO do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca czwartego, i jest to „SkończMY ze smogiem w Katowicach" o wartości 100 tys. zł, który uzyskał 7 162 głosy.

Pięć zadań, ze względu na swój złożony charakter, konieczność uzgodnień oraz uzyskania pozwoleń otrzymała podczas weryfikacji merytorycznej status zadań dwuletnich. Ich realizacji należy spodziewać się w 2023 roku, natomiast pozostałe 114 zadania zostaną zrealizowane już w przyszłym roku.

Rowerzystów na pewno ucieszy fakt, że mieszkańcy zdecydowali o realizacji licznych inwestycji w infrastrukturę rowerową. To m.in.: ścieżki rowerowe od ul. Meteorologów do ul. Francuskiej (łączącej Osiedle Zgrzebnioka z tą częścią Śródmieścia), wzdłuż ul. Kochłowickiej (od ul. Barlickiego do ul. Witosa), kontynuacja ścieżki wzdłuż ul. Mieszka I i ul. Tysiąclecia do Al. Bolesława Krzywoustego. Na ul. Medyków (od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego) powstaną pasy rowerowe, a na ul. Wojewódzkiej (na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Francuskiej) pojawi się kontraruch rowerowy. Powstanie również bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie ul. Powstańców/Damrota na Osiedlu Paderewskiego. Zmieniona zostanie nawierzchnia drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej (od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej) oraz pojawią się stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki.

Zadowoleni mogą być także właściciele i miłośnicy czworonogów. Decyzją mieszkańców powstaną trzy nowe psie wybiegi: w Załężu, na Osiedlu Tysiąclecia oraz w Piotrowicach. Natomiast na Koszutce, w miejscu, gdzie właściciele czworonogów wyprowadzają swoich pupili, pojawi się ogrodzenie (park Budnioka).

Jak co roku katowiczanie chętnie oddawali swoje głosy na zadania związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. W Podlesiu lampami LED doświetlonych zostanie 9 przejść dla pieszych wzdłuż ul. Armii Krajowej i Uniczowskiej. W Kostuchnie z kolei, pojawi się radarowy wyświetlacz prędkości, który będzie sygnalizował kierującym pojazdami ew. przekroczenie dopuszczalnej prędkości (w rejonie Miejskiego Przedszkola nr 42). W Zarzeczu pojawią się podświetlone znaki informujące o dwóch przejściach dla pieszych na ul. Grota Roweckiego, a nowe, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych pojawi się na ul. Granicznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Trzy punkty kamerowe monitoringu miejskiego pojawią się w Dąbrówce Małej, dwa na Osiedlu Kukuczki w Bogucicach, a jeden obejmie swoim zasięgiem plac zabaw w Zarzeczu.

Wśród mieszkańców aktywny udział w BO brali także miłośnicy sportu. Obiekt Ośrodka Sportowego „Podlesianka" wzbogaci się o system automatycznego nawadniania boiska, a przy jednej z trybun pojawi się nowe ogrodzenie. W Parku Murckowskim ustawione zostaną wielofunkcyjne ławki fitness, natomiast w Janowie (przy ul. Zamkowej) powstanie siłownia „Street workout" - park do ćwiczeń dla młodzieży. Dodatkowo przeprowadzone zostaną remonty boisk szkolnych m.in. w Bogucicach, Brynowie i Kokocińcu.

W trzech południowych dzielnicach – Zarzecze, Kostuchna i Podlesie – odbędą się w 2022 r. Jarmarki Bożonarodzeniowe. W Ligocie zrealizowany zostanie projekt zakładający organizację w okresie letnim cyklu warsztatów tanecznych dla mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców zespół Katosie z Załęża nagra dwa utwory muzyczne z wideoklipem. Z kolei mieszkańcy Osiedla Witosa będą mogli uczestniczyć w kolejnych imprezach kulturalnych, a to za sprawą sprawdzonego już cyklu wydarzeń zawartych w projekcie #LOOK 5 / Dom Kultury na Witosa.

Co ciekawe, pomimo uruchomienia w Katowicach kolejnej edycji Zielonego Budżetu z pulą środków 3 mln zł, sporo zadań zgłoszonych do BO dotyczyło również ekologii czy rewitalizacji zieleni miejskiej. Najciekawszymi projektami w tej kategorii wybranymi do realizacji głosami mieszkańców są zadania lokalne: „Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie" oraz „Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej" – polegający na odbrukowaniu części chodnika na fragmentach dwóch ulic i w tak uwolnionej przestrzeni, posadzeniu różnego rodzaju roślin oraz drzew.

W ósmej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 330 propozycji zadań. Ostatecznie, po weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na 257 projektów (228 zadania lokalne i 29 ogólnomiejskich) – rekordowe 78% spośród wszystkich zgłoszonych. Tegoroczna pula BO wyniosła 15,6 mln zł i po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano frekwencję na poziomie 15,84%. Po raz pierwszy w historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego frekwencja we wszystkich jednostkach pomocniczych przekroczyła próg 10%.

Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – ponad 56%. Frekwencja była mocno zróżnicowana w różnych grupach wiekowych. Największa (23%) została odnotowana wśród mieszkańców w wieku 35-44 lat. W pozostałych grupach wiekowych wyglądała następująco: osoby do 16. roku - 21%, 17-24 lat – 14%, 25-34 lat – 20%, 45-54 lat – 15%, 55-64 – 12%, 65 i więcej lat – 10%. Najstarszy mieszkaniec, który zdecydował się oddać głos na projekty miał 99 lat, a najmłodszym uczestnikiem głosowania – za pośrednictwem rodziców - było niespełna miesięczne dziecko.

Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja była bardzo zróżnicowana. Podobnie jak w ubiegłym roku najchętniej głosowali mieszkańcy Podlesia (31,73%). Drugie miejsce pod tym względem zajęło Załęże (26,32%), a trzecie Murcki (25,38%). Tym samym do tych najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, trafią w przyszłym roku dodatkowe, bonusowe środki – ponad 21 tys. zł dla Podlesia, 13 tys. zł dla Załęża oraz prawie 9 tys. zł dla Murcek.

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Osiedle Witosa Katowice
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic