Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Zrealizowano kolejne inwestycje Zielonego Budżetu

2021-07-08

W Katowicach przybywa inwestycji realizowanych w ramach Zielonego Budżetu. Zakład Zieleni Miejskiej odebrał dziś pięć zadań, które zostały zgłoszone w ubiegłorocznej edycji. Są to: Zielona ul. Normy, Żywopłoty na Modrzewiowej, Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika, W moim ogrodzie oraz Zielone płuca Słonecznej.

Wszystkie pięć zadań, które zostały dziś odebrane były realizowane w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Koszutce. Projekty dla ul. Normy i Modrzewiowej obejmowały utworzenie nowych żywopłotów. W tej pierwszej lokalizacji wykonano również nasadzenia krzewów i postawiono donice obsadzone bylinami i trawami ozdobnymi. Wśród roślin, które się tam pojawiły są między innymi: hortensja bukietowa „Polar Bear" w formie żywopłotu, a także szczepionej (tutaj pojawi się także hortensja bukietowa „Vanille Fraise"). Natomiast donice ozdobiono kocimiętką Fassena, rozchodnikiem okazałym „Brillant" oraz rozpalenicą japońską „Hameln Gold". Z kolei żywopłot na ul. Modrzewiowej powstał z porzeczki alpejskiej „Schmidt".

Nowa zieleń pojawiła się także na ul. Słonecznej, gdzie zostały nasadzone zupełnie nowe drzewa liściaste i iglaste - dwie odmiany buka pospolitego i kasztanowców, śliwa wiśniowa „Nigra", Sosna czarna „Austriaca" i świerk serbski – łącznie 16 drzew.

Większymi projektami są dwa pozostałe zadania. Zielona skarpa mieści się u zbiegu ul. Ludwika i Wajdy. Głównym założeniem tej inwestycji było wzmocnienie skarpy oraz zwiększenie retencji naturalnej tego terenu, co uzyskano dzięki nasadzeniom na szczycie skarpy oraz u jej podnóża dużych drzew i krzewów niewymagających cięcia. Na szczycie pojawił się zatem szpaler klonów zwyczajnych „Armstrong" oraz rzędy krzewów jałowca łuskowatego „Blue Carpet", jałowca skalnego „Blue Arrow" i forsycji pośredniej. Krzewy nasadzono także u podnóża skarpy. Dodatkowo pojawiły się tam także dęby szkarłatne. Łącznie posadzono tam 8 drzew oraz około 80 krzewów.

W moim ogrodzie obejmuje dwie lokalizacje – Park Zielony Zakątek oraz plac zabaw „Ranczo Dąbrówka". Projekt miał na celu poprawę warunków bytowych ptaków w mieście poprzez nasadzenia drzew i krzewów, które są atrakcyjne pod względem zakładania gniazd, a także stanowią doskonałe źródło pokarmu. W parku nasadzono jarząb pospolity „var Edulis", dwie jabłonie „Ola", trzy krzewy derenia jadalnego, dziesięć sztuk śliwy tarniny i pięć aronii śliwolistnych. Z kolei na placu zabaw, obok jarząba i krzewów, pojawiły się dwie grusze „Chanticleer".

– Katowiczanie najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Coraz częściej słyszałem docierały do mnie sygnały, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Łącznie zgłoszono 128 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do realizacji, a część z nich jest już na ukończeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miliony złotych na zielone pomysły katowiczan

Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 128 wniosków, z czego do realizacji wybrano 54 z nich o wartości blisko 2 mln złotych. Wśród wybranych projektów znalazły się chociażby: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, ogród deszczowy w Brynowie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik, kwietna łąka z ogrodem deszczowym w Kostuchnie, łąki kwietne i uzupełnienie drzew na os. Tysiąclecia czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych.

Trwa II edycja Zielonego Budżetu

Obecnie trwa II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. W tym roku mieszkańcy Katowic mogli zgłaszać swoje projekty do 27 maja, obecnie wnioski przechodzą weryfikację merytoryczną, która potrwa do 9 września. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenie łąk kwietnych oraz tworzenia systemowej opieki dla starych drzew, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt czy warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Więcej na: www.katowice.eu/zielonybudzet  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Katowice Oficjalny Kanał
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic