Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Muzeum Śląskie prostuje doniesienia prasowe

2020-11-09

"W związku z opublikowanym 02.11.2020 roku w Dzienniku Gazeta Wyborcza artykułem prasowym pt. Nadzór budowlany nakazał naprawę Muzeum Śląskiego. Muzeum zaskarżyło decyzję autorstwa Przemysława Jedleckiego, informujemy, że w chwili, gdy powstawał artykuł znana już była decyzja..."

Oświadczenie w zakresie problemów i ryzyk budowlanych Muzeum Śląskiego w Katowicach

"W związku z opublikowanym 02.11.2020 roku w Dzienniku Gazeta Wyborcza artykułem prasowym pt. Nadzór budowlany nakazał naprawę Muzeum Śląskiego. Muzeum zaskarżyło decyzję autorstwa Przemysława Jedleckiego, informujemy, że w chwili, gdy powstawał artykuł znana już była decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uchylająca decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 kwietnia 2020 roku, którą zaskarżył p.o. dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach ze względu na jej wadliwość i na trudne do przewidzenia konsekwencje jej zastosowania.

Prawidłowość stanowiska p.o. Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach wyrażonego w odwołaniu jednoznacznie potwierdził Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który uchylił decyzję w całości oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w pełni podzielił argumentację przedstawioną w treści odwołania p.o. Dyrektora.

Nie zmienia to jednak faktu, że Muzeum Śląskie w Katowicach zmaga się z bardzo poważnymi problemami budowlanymi, które generują liczne ryzyka, w tym ryzyka karne związane z bezpiecznym dla pracowników i zwiedzających eksploatowaniem budynku. Nadrzędnym celem p.o. Dyrektora jest obecnie przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą prowadzić Instytucji działalność podstawową, a które nie będą generować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni Muzeum Śląskiego.

Wieczorny lot nad budynkami Muzeum Śląskiego:

Dotychczas p.o. Dyrektor podjął szereg kluczowych działań m.in. zlecił zinwentaryzowanie przestrzeni stropodachów powierzchni wystawienniczych, które wykazały kolejne liczne nieprawidłowości, wymagające podjęcia odpowiednich czynności w oparciu o wiedzę specjalistyczną. Co więcej, nadal pozostaje wyłączona przestrzeń wystawiennicza P -4, a dalszej analizy wymaga przestrzeń wystawiennicza P -2.

P.o. Dyrektor realizując misję powierzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego, nawiązał współpracę z uznanymi autorytetami w zakresie konstrukcji budowlanych celem przeprowadzenia wnikliwych analiz na podstawie których będzie można rozpocząć realizację projektu naprawczego, zgodnie z zaleceniami organów nadzoru budowlanego.

W najbliższej przyszłości, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie postępowania sądowego przeciwko Wykonawcom siedziby Muzeum, Dyrekcja Muzeum Śląskiego w Katowicach stanie przed trudnym zadaniem podjęcia odpowiednich czynności koniecznych dla przeciwdziałania dalszej degradacji budynków wraz z oceną ryzyk i przyjęcia odpowiedzialności za zaaprobowane rozwiązania. Wszelkie czynności we wskazanym zakresie podejmowane będą w ścisłej współpracy z właściwymi organami nadzoru budowlanego.

O dalszych czynnościach, będziemy informować na bieżąco."

Katarzyna Hryniawska
Rzecznik Prasowy Muzeum Śląskiego  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, Fot. YouTube Dron Kato
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic