Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice

Miasto zarządziło prohibicję w Załężu i Szopienicach-Burowcu

2020-09-02

Załęże wraz z Szopienicami i Burowcem należą do dzielnic Katowic o najgorszej opini. Te niegdyś osobne, całkiem bogate gminy (szczególnie miasto Szopienice), stając się peryferiami Katowic, uległy z czasem mocnemu zaniedbaniu. Nocna prohibicja ma pomóc zahamować ten proces.

Ponad 1200 mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczące wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w punktach detalicznych w katowickich dzielnicach Załęże i Szopienice-Burowiec. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol.

Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. Prezydent Katowic przychylił się do woli mieszkańców, którzy byli za wprowadzeniem ograniczenia w dzielnicach, kierując się także pozytywnymi doświadczeniami z wprowadzenia prohibicji w Centrum Katowic.

- Najczęściej w sprawie wprowadzenia prohibicji rozmawiałem z mieszkańcami Szopienic-Burowca oraz Załęża. Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji skonsultować z mieszkańcami - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- Warto przypomnieć, że wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Również statystyki Policji i Straży Miejskiej pokazują, że przestrzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby notują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych wykroczeń - dodaje Marcin Krupa.

Rady Jednostek Pomocniczych nr 15 Szopienice-Burowiec i nr 7 Załęże wnioskowały o wprowadzenie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych na ich terenie. Przeprowadzone konsultacje społeczne w formie spotkań z mieszkańcami wykazały, że takie ograniczenia są pożądane - w szczególności przez mieszkańców sąsiadujących za sklepami sprzedającymi alkohol w godzinach nocnych.

- Podczas spotkań mieszkańcy wyrażali chęć wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach obowiązywania tzw. "ciszy nocnej", tj. między 22.00 a 6.00. W spotkaniach brali udział również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż nocną alkoholu w sklepach, którzy przekonywali że takie ograniczenia zwiększą liczbę tzw. melin oraz proponowali wprowadzenie innych godzin zakazu sprzedaży detalicznej tj. od północy do godz. 5.00. Analizy prawne pokazały jednak, że godziny wprowadzenia prohibicji powinny być jednolite w całym mieście. W związku z tym, że w Śródmieściu prohibicja funkcjonuje w godzinach od 22.00 do 6.00 – takie same rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie uchwały, który zostanie przekazany radnym – wyjaśnia Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

Tramwajem przez Szopienice:

Celem wprowadzenia prohibicji nocnej na terenie Szopienic-Burowca oraz Załęża jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Warto przypomnieć, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu w godzinach od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. Policja podkreśla, że zmniejszył się także proceder występowanie uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu w bramach i podwórzach.

Projekt uchwały, ze względów formalnych, trafi ponownie do zaopiniowania do Rad Jednostek Pomocniczych oraz na Platformę Konsultacji Społecznych. Następnie będzie omawiany podczas prac komisji Rady Miasta. Finalną decyzję w tej sprawie podejmą radni Rady Miasta Katowice.

Wprowadzenie prohibicji w innych dzielnicach Katowic pozostaje kwestią otwartą. Do prezydenta zgłosili się także mieszkańcy Bogucic, Giszowca i Dąbrówki Małej, którzy również chcieliby wdrożenia takich rozwiązań. Prezydent Marcin Krupa zobowiązał się do przeprowadzenia konsultacji społecznych w wymienionych dzielnicach, gdy obostrzenia epidemiczne zostaną złagodzone, umożliwiając tym samym wszystkim chętnym spotkanie i podzielenie się swoimi uwagami.

Poznaj "Załęskie Tarasy"!

Warto dodać, że również sami mieszkańcy, własnymi siłami starają się polepszyć jakość życia w swoich dzielnicach. Swego czasu opisywaliśmy akcję mieszkańców dwóch familoków na Załężu, którzy postanowili zmienić swoje otoczenie i wpłynąć na niekorzystne postrzeganie swojej dzielnicy. Wyremontowali podwórko, zrobili ogrodzenie, monitoring i pilnują porządku. Sąsiedzi nazwali ich „Załęskie Tarasy”. Zapraszamy do poznania tej akcji w osobnym artykule.  Napisz co o tym sądzisz na naszym FB →

RED, UM Katowice, Fot. YouTube Przemysław Wacławek
 Katowice - Portal.Katowice.pl - portal miasta Katowice 


Promujemy

Old Timers Garage Katowice
Muzeum Śląskie Katowice
Kino Kosmos Katowice
Rondo Sztuki Katowice
Filharmonia Śląska Katowice
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Katowice
Biuro Wystaw Artystycznych Katowice
Muzeum Historii Katowic